SkipNavLinkText
menu

Zautomatyzowana zgodność z przepisami GHS/CLP
w trzech językach za pomocą jednej etykiety

Studium przypadku

Duży sprzedawca samochodów może szybko przepakować i oznaczyć 800 produktów z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami GHS/CLP, używając etykiet w trzech językach, aby zapewnić optymalne wsparcie klientom.

Wyzwanie: Automatyzacja tworzenia trójjęzycznych etykiet zgodnych z przepisami CLP

Duży sprzedawca samochodów przepakowuje około 800 produktów w różnych ilościach i musi zachować zgodność z przepisami UE dotyczącymi klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji niebezpiecznych (CLP/GHS). Sprzedawca samochodów potrzebował narzędzi do etykietowania przepakowywanych produktów w sposób szybki, bezbłędny i elastyczny. Firma wymagała również uwzględnienia na etykiecie CLP trzech języków dla produktu.

Rozwiązanie: Indywidualnie zaprogramowana baza danych z automatycznym drukowaniem etykiet

Współpracując z wyspecjalizowanym dystrybutorem, firma Brady od razu zdała sobie sprawę, że oficjalne zwroty ostrzegawcze CLP w trzech językach na jednej etykiecie będą wymagały niestandardowego opracowania. Istniejące oprogramowanie do etykietowania CLP umożliwia uwzględnienie na etykiecie maksymalnie dwóch języków.

Na prośbę klienta firma Brady przeorganizowała istniejącą bazę danych CLP i na jej podstawie opracowała zautomatyzowane rozwiązanie do etykietowania. Specjaliści z firmy Brady napisali specjalne oprogramowanie umożliwiające drukowanie w pełni zgodnych etykiet CLP za pomocą jednego kliknięcia po wprowadzeniu kodu produktu klienta. Technicy z firmy Brady pomogli zainstalować cztery drukarki etykiet BBP12 połączone z dwiema stacjami roboczymi w celu drukowania etykiet w odpowiednich rozmiarach i formatach.

Firma Brady dodała również kompletne, chronione hasłem zaplecze pozwalające administratorom na łatwe dodawanie, usuwanie i aktualizowanie etykiet CLP w bazie danych. Dzięki zautomatyzowanym, niestandardowym narzędziom do wyszukiwania usterek można łatwo poprawić lub sprawdzić informacje w obszernej, liczącej ponad 1000 rekordów bazie danych CLP. Każde puste pole lub niekompletne informacje w bazie danych, które mogłyby prowadzić do nieoptymalnej zgodności etykiety z prawodawstwem UE, powodują wyszarzenie przycisku drukowania w interfejsie użytkownika oprogramowania. W takim przypadku czytelne komunikaty o błędach umożliwiają szybką reakcję ze strony zaplecza i szybkie wydrukowanie bezbłędnej etykiety.

BBP12

Efekty: Szybkie drukowanie zgodnych z przepisami etykiet w trzech językach za pomocą jednego kliknięcia

Duży sprzedawca samochodów przepakowuje i szybko oznacza 800 produktów w sposób w pełni zgodny z przepisami GHS/CLP przy użyciu niestandardowej bazy danych, oprogramowania do drukowania etykiet oraz czterech drukarek BBP12 firmy Brady. Każda etykieta zawiera tekst w trzech językach. Dzięki temu sprzedawca samochodów może łatwo i szybko udostępnić istotne informacje o produkcie wszystkim klientom w ich własnym języku.