SkipNavLinkText
menu

Niezawodne znaczniki rur zgodne z normą ISO 20560

Wyraźna identyfikacja rur zapewniająca
większe bezpieczeństwo pracy

Odbierz przewodnika po znakowaniu rur

Znaczniki rur zgodne z normą ISO 20560


Znaczniki rur zgodne z normą SO 20560 są uznawane na całym świecie. Stosowanie znaczników rur zgodnych z normą ISO 20560 zwiększy bezpieczeństwo zakładu.

Te znaczniki rur są połączeniem dwóch stref kolorystycznych:

  • strefa kolorystyczna identyfikacji podstawowej, w której można umieścić nazwę zawartości i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak ciśnienie, temperatura i prędkość
  • kolor bezpieczeństwa wizualizujący zwiększone ryzyko za pomocą znaków ostrzegawczych GHS (CLP) lub ISO7010
 

Kolorystyka & Symbole ostrzegające


Kolory

Zawartość rur Kolor
Podstawowa identyfikacja
Woda Zielony
Powietrze Niebieski
Gaz w stanie lotnym lub ciekłym Szary
Ciecze i materiały stałe Black
Zasady Fioletowy
Kwasy Pomarańczowy
Środek gaśniczy Czerwony
Bezpieczeństwa
Substancje niebezpieczne Żółty

Symbole ostrzegające

Unia Europejska wymaga, by niebezpieczne substancje były oznaczone odpowiednimi symbolami GHS/CLP. Można także dodać inne mające zastosowanie symbole, np. symbol ostrzeżenia przed gorącą powierzchnią zgodny z normą ISO 7010. Odpowiednie symbole należy zgrupować po jednej stronie i wyświetlone na żółtym tle koloru bezpieczeństwa.

Formaty


Pojedynczy znacznik rur* Znacznik widoku 360°* Min. średnica rury (mm) Maks. średnica rury (mm) Szerokość (podstawowy kolor) (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Styl A(360): Jednokolorowy znacznik rur bez żółtego koloru bezpieczeństwa.
  Styl A(360)-Y: Znacznik rur z podstawowym kolorem identyfikacyjnym + żółty kolor bezpieczeństwa.

** Szerokość (podstawowy kolor identyfikacyjny): min. szerokość określona w normie.