SkipNavLinkText
menu

Sorbenty i kontrola rozlewów

Dbaj o bezpieczeństwo swojego obiektu i szybko usuwaj wycieki

Skontaktuj się z nami

Niekontrolowane rozlewy mogą mieć niszczycielski wpływ na środowisko, ludzi i przedsiębiorstwa w pobliżu miejsca zdarzenia, nie wspominając o przyszłości firmy, której dotyczą. Gotowość na ewentualne rozlewy stanowi dobrą praktykę zarządzania, a w wielu krajach także wymóg przepisów prawa. Odpowiednim przygotowaniom w tym względzie towarzyszyć powinny profesjonalne narzędzia, które zapobiegną wysokim kosztom grzywien, odszkodowań i sprzątania po wypadku.

Narzędzia do kontroli rozlewów

Firma Brady oferuje wiele narzędzi do kontroli rozlewów występujących na lądzie, które mogą być stosowane zapobiegawczo lub naprawczo w celu pochłaniania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się rozlewów.

Zabezpieczanie przed rozlewami

Sprzęt i maszyny narażone na wycieki lub składowane beczki i kontenery IBC mogą być zabezpieczone wyrobami zapobiegającymi rozlewom, co pozwoli uniknąć zanieczyszczeń i wypadków przy pracy.

RigidLockQuickberm
SpillControlhighvismat
SpillControlTote

  • Wanny i palety: Nasze 2-bębnowe, łatwe w obsłudze wanny wychwytowe o pojemności 80 litrów są niedrogim sposobem ograniczania potencjalnie niebezpiecznych rozlewów w magazynach beczek i miejscach wydawania. Każdy moduł wanny ma wbudowane spinki do łatwego i bezpiecznego łączenia z kolejną wanną i budowy dostosowanej do indywidualnych potrzeb platformy roboczej.
  • Systemy wychwytowe: Do zabezpieczania ewentualnych wycieków spod beczek i kontenerów IBC oferujemy lekki i wytrzymały system wielokrotnego użytku Rigid Lock Quickberm, praktyczny w użytkowaniu i rozstawianiu. Jego boki składają się, co umożliwia przejazd wózków widłowych i ułatwia późniejsze wykorzystanie go w innym miejscu.
  • Maty: Maty i dywany sorpcyjne chronią korytarze i przejścia robocze przed ryzykiem poślizgnięcia, pochłaniając oleje, ciecze i inne rozlane substancje. Są one przystosowane do pracy w najtrudniejszych warunkach i stanowią idealne rozwiązanie dla stref o dużym natężeniu ruchu i stacji roboczych. W porównaniu z matami stosowanymi jako wycieraczki maty i dywany sorpcyjne oferują lepszą trakcję, zmniejszają poślizg i zapobiegają przeniesieniu cieczy z jednej strefy do drugiej..
  • Rękawy: Rękawy sorpcyjne to niezawodne i elastyczne rurki, które pochłaniają ciecze i nie dopuszczają do ich rozlania. Rękawy formowane są w narożnikach, dopasowują się do nierównych powierzchni i wchłaniają rozlane i kapiące substancje uniemożliwiające cieczy ucieczkę gdzie indziej.
  • Poduszki: Poduszki sorpcyjne idealnie sprawdzają się pod maszynami, pod którymi wiadomo, że występuje wyciek lub kapanie. Poduszki są łatwe do wyciągnięcia, pochłaniają substancje ropopochodne i na bazie wody znajdujące się w trudno dostępnych miejscach, takich jak studzienki, zbiorniki retencyjne i zewnętrzne baseny.

Reaktywna kontrola rozlewów

Gdy nie wystarczy ochrona zapobiegawcza lub nie została wdrożona, dostępne są również narzędzia kontroli rozlewów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się rozlanych substancji, a na koniec likwidują rozlewy.

PadsBioHazard
SpillControlroll
SpillFixGranular


  • Podkładki: Wstępnie przycięte podkładki to oszczędne i wygodne rozwiązanie do ścierania lub łapania skapnięć. Dostępne są wersje o minimalnym poziomie kłaczenia w 3 kategoriach do wyboru: waga ciężka, średnia i lekka, w zależności od objętości wycieku do likwidacji..
  • Rolki: Podkładki są również dostępne w rolkach ciągłych, co pozwala szybko przykryć większe powierzchnie i pochłaniać rozlewy, wycieki i skapnięcia, które już się rozprzestrzeniają.
  • Rękawy: Głównie używane jako narzędzie zapobiegawcze, jednak rękawy są wystarczająco elastyczne, by umożliwić szybkie wykonanie niewielkiej zapory, która uniemożliwi dalsze rozlewanie się substancji.
  • Granulat: Niewielkie, luźne cząsteczki chłonnego granulatu to idealne rozwiązanie do miejsc, w których podkłady i rolki nie byłyby odpowiednie. W takich przypadkach ziarnisty sorbent może wchłaniać płyny z pęknięć i szczelin na różnych powierzchniach.

Znajdź sorbenty i produkty do kontroli rozlewów według kategorii