SkipNavLinkText
menu

Automatyzacja etykietowania
i integracja druku etykiet

Automatyzacja etykietowania


Zautomatyzowane etykietowanie może znacznie przyspieszyć identyfikację produktów, komponentów, kabli, a nawet próbek laboratoryjnych. Pozwala spełnić wymagania dotyczące identyfikowalności przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Oferujemy kompletne, zautomatyzowane rozwiązanie do etykietowania obejmujące etykiety klasy przemysłowej, zautomatyzowane oprogramowanie do drukowania etykiet oraz zautomatyzowane systemy drukowania i nakładania.

Niezawodne etykiety są wybierane lub projektowane z myślą o trwałości i czytelności w Twoim środowisku pracy. Są one automatycznie drukowane za pomocą inteligentnego oprogramowania do drukowania etykiet oraz systemów drukowania i nakładania, które mogą być w pełni zintegrowane z Twoim środowiskiem i korzystać z istniejących danych.

 

Reduce Waste 

Mniejsze straty

 
Increase Production 

Wyższa produktywność

Save Resources 

Oszczędność zasobów

Save time 

Oszczędność czasu

Increase print jobs 

Usprawnienie zadań drukowania

Save costs 

Niższe koszty


 

Zautomatyzowane drukowanie etykiet


Zautomatyzowane etykietowanie płytek PCB i komponentów


/sitecore/media library/brady/emea/Products/Labels/SMTinfographic

Kompletne i niezawodne rozwiązanie do etykietowania obwodów drukowanych, które umożliwia automatyzację zadań identyfikowalności i inteligentne generowanie danych na liniach produkcyjnych montażu powierzchniowego.

W pełni zautomatyzowane rozwiązanie etykietowania

Zautomatyzowane etykietowanie kabli


Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu.

Zautomatyzowana identyfikacja kabli

Zautomatyzowane etykietowanie probówek


Studia przypadków