SkipNavLinkText
menu

12-krotnie szybsze śledzenie próbek krwi
dzięki etykietom RFID

Studium przypadku

Etykiety RFID skanery RFID

Producent i dostawca usług w zakresie pobierania próbek krwi od użytkowników końcowych wykorzystuje etykiety RFID, aby 12-krotnie przyspieszyć procesy śledzenia i identyfikacji.

Wyzwanie: Optymalizowanie śledzenia i identyfikacji próbek krwi

Producent i dostawca usług w zakresie urządzeń do pobierania krwi z palca chciał zautomatyzować proces śledzenia i identyfikacji, aby móc zarządzać rosnącym napływem próbek krwi przesyłanych przez coraz większą liczbę klientów. Próbki są pobierane do probówek, a następnie wysyłane do różnych laboratoriów na całym świecie w celu przeprowadzenia testów. Aby móc śledzić każdą próbkę, nasz klient potrzebował zautomatyzowanego rozwiązania połączonego z istniejącym systemem ERP.

Rozwiązanie: Etykiety RFID, drukarka, oprogramowanie i skaner

lab vials
RFID nordic id

Firma Brady Corporation dostarczyła etykiety B-7425 UHF RFID, oprogramowanie do projektowania etykiet, drukarkę do drukowania i kodowania etykiet RFID oraz urządzenie skanujące do sprawdzania dokładności przesyłek.

Etykieta B-7425 UHF RFID jest wykonana z polipropylenu i dobrze przylega do powierzchni probówek. Dzięki wymiarom 45x30 mm idealnie pasuje do probówek z krwią. Etykieta jest wyposażona w antenę RFID UHF, która zapewnia zasięg odczytu wynoszący 6 metrów. Każda probówka z krwią jest oznaczana etykietą w momencie odbioru od użytkownika końcowego.

Dostarczyliśmy również oprogramowanie do projektowania etykiet oraz drukarkę RFID, dzięki którym nasz klient może drukować i kodować wszystkie etykiety RFID w swojej siedzibie. Kod w chipie RFID jest generowany przez system ERP klienta za pomocą niestandardowego łącza programowego stworzonego przez techników firmy Brady. Umożliwia to naszemu klientowi wdrożenie pełnej identyfikowalności bez udostępniania jakichkolwiek danych wrażliwych z punktu widzenia prywatności.

Zanim przesyłka zawierająca probówki z krwią zostanie wysłana do partnerskiego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy, jest umieszczana w niestandardowym „opakowaniu wysyłkowym”, wyposażonym w stałe skanery RFID AR 62. Zeskanowane dane są wyświetlane na opakowaniu wysyłkowym i przesyłane do systemu ERP klienta w celu wskazania, które probówki z krwią zostaną wkrótce wysłane.

Wyniki: Zintegrowane śledzenie i identyfikacja próbek krwi

Nasze rozwiązanie stanowi zintegrowany system śledzenia próbek krwi, który umożliwia pracownikom łatwy dostęp do danych przesyłek. Eliminuje to błędy ludzkie i ogranicza pracę ręczną, dzięki czemu rozwiązanie do śledzenia i identyfikacji jest według naszego klienta 12 razy szybsze niż ręczne skanowanie kodów kreskowych. Próbki nie muszą znajdować się na linii wzroku, co umożliwia szybsze i bardziej regularne sprawdzanie stanu zapasów. Kontrolowanie i monitorowanie przesyłek stało się o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne, a dostęp do danych dotyczących identyfikowalności przesyłek można uzyskać za pomocą kilku kliknięć.