SkipNavLinkText
menu

Większa wydajność kompletacji przy użyciu
wózków widłowych dzięki etykietom RFID

Analiza przypadku

Inteligentne Etykiety RFID

Dzięki etykietom RFID magazyny i firmy logistyczne mogą znacznie zwiększyć wydajność kompletacji za pomocą wózków widłowych.

Wyzwanie: Zwiększyć wydajność kompletacji za pomocą wózków widłowych

Wewnętrzna kontrola logistyki nadal często opiera się na dokumentach papierowych i wydrukach z systemów WMS i ERP. Te czasochłonne procedury wiążą się z wysokimi kosztami, mają liczne wady i prowadzą do nieefektywnych działań, takich jak nieprawidłowe rozmieszczenie produktów i przypadkowe przejazdy wózków widłowych. Jak więc można je wyeliminować, zachowując jednocześnie kontrolę nad bieżącą działalnością?

Rozwiązanie: Niestandardowe etykiety RFID i zintegrowane skanery do wózków widłowych

Dzięki technologii RFID można szybko zlokalizować wózki widłowe. Wykrywanie lokalizacji może odbywać się w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły lub w kluczowych miejscach, takich jak zmiany stref, albo podczas skanowania, pobierania i odkładania produktów. Wygenerowane dane umożliwiają kontrolowanie lokalizacji odbioru i odkładania oraz efektywne obliczanie tras i ich rejestrację.

Ponadto wózki widłowe mogą być również wyposażone w urządzenia wykrywające, które odczytują etykiety RFID opakowań na paletach, w skrzyniach lub pojemnikach w magazynie. Firma Brady może dostarczyć swoją etykietę RFID L-2588-26B UHF na opakowania z modyfikowalnym zasięgiem odczytu do 10 metrów. Można je zaprogramować na miejscu za pomocą drukarki RFID do drukowania i programowania, która pozwala również na dodanie kodu kreskowego lub numeru seryjnego na etykiecie. Stacjonarne skanery RFID można skonfigurować pod kątem wykrywania całości zapasów, a dane te można automatycznie przesyłać do oprogramowania do zarządzania aktywami, połączonego z firmowym systemem ERP. Urządzenia te umożliwiają automatyczne skanowanie i rejestrowanie przewożonych artykułów lub transporterów ładunków, takich jak palety, skrzynie i pojemniki. Unika się ręcznego skanowania wiążącego się z koniecznością częstego zatrzymywania wózka widłowego, a kierowcy mogą w pełni skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Rozwiązania do śledzenia i identyfikacji wózków widłowych oparte na technologii RFID zapewniają dokładny i aktualny przegląd wewnętrznych ruchów logistycznych dzięki automatycznej lokalizacji i kontroli ładunku. Funkcja rejestrowania tras pozwala zorganizować przejazdy w sposób najbardziej efektywny.

RFID warehouse

Efekty: Inteligentne wózki widłowe

Inteligentne wózki widłowe wspomagają bezbłędną i wydajną kompletację zamówień oraz pozwalają znacznie zredukować ilość zapasów. Zastosowane technologie to wykrywanie lokalizacji RFID, automatyczna kontrola ładunku, komunikacja bezprzewodowa oraz kontrolowanie sterowników poprzez komputer panelowy z ekranem dotykowym. Zdecydowanie zwiększają one wydajność i efektywność każdego dużego magazynu wyposażonego w wózki widłowe.