SkipNavLinkText
menu

Wysoka wydajność wysyłki i instalacji urządzeń medycznych dzięki etykietom RFID

Studium przypadku

Kompleksowe rozwiązanie RFID

Producent urządzeń może szybciej wysyłać i instalować urządzenia medyczne dzięki niestandardowym etykietom RFID.

Wyzwanie: Znaczący wzrost wydajności logistyki

Producent urządzeń chciał podnieść standard obsługi klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Firma poszukiwała partnera, który pomógłby we wdrożeniu rozwiązania umożliwiającego szybką i kompletną wysyłkę urządzeń medycznych oraz usprawnienie instalacji w szpitalach.

Rozwiązanie: Śledzenie i monitorowanie przesyłek oraz instalacji za pomocą niestandardowych etykiet RFID

Wraz z partnerem firma Brady zaprezentowała kompletne i wydajne rozwiązanie logistyczne oparte na technologii RFID. Firma Brady zaoferowała etykiety RFID i programowalne drukarki, a nasz partner – niestandardowe oprogramowanie i skanery.

Firma Brady wybrała swoje etykiety RFID L-2588-26B, dostosowując ich rozmiar do zamówionego formatu A5. Zastosowano w nich wkładkę RFID o zasięgu odczytu wynoszącym 10 m, ponadto każdą z etykiet wyposażono w warstwę klejącą. Etykiety mogą zostać zaprogramowane i wydrukowane przez klienta za pomocą drukarek RFID do drukowania i programowania, dostarczonych przez firmę Brady. Etykiety są dodawane do każdego opakowania komponentu urządzenia medycznego, gdy jest on pobierany z magazynu producenta maszyn. Dzięki temu identyfikacja komponentu nie wymaga ustawienia go w linii wzroku i jest możliwa z większej odległości.

Bramki skanujące RFID sprawdzają każde opakowanie komponentu pod kątem listy ładunkowej w systemie ERP naszego klienta. Ułatwia to filtrowanie niewłaściwych komponentów, ponadto system wskazuje wszelkie brakujące elementy i potwierdza kompletność przesyłki.

rfid label
scanner

Po przybyciu do użytkownika końcowego lub w dowolnym miejscu łańcucha logistycznego można szybko sprawdzić kompletność ładunku, obchodząc ciężarówkę ze skanerem RFID. Rozładunek opakowań komponentów przebiega sprawniej, ponieważ etykiety RFID i niestandardowe oprogramowanie oferują wskazówki dotyczące miejsca, w którym powinna się znaleźć zawartość. Umożliwia to instalatorom efektywne porządkowanie opakowań komponentów podczas rozładunku.

Za pomocą oprogramowania etykieta RFID umieszczona na każdym opakowaniu wskazuje również instalatorom właściwą kolejność montażu. Alerty zbliżeniowe pomagają znaleźć najmniejsze opakowania komponentów potrzebne do szybkiego i skutecznego uruchomienia nowego urządzenia medycznego w szpitalu.

Efekty: Szybsze uruchamianie urządzeń medycznych dzięki etykietom RFID

Dzięki technologii RFID można teraz szybciej uruchamiać urządzenia medyczne w szpitalach. Wzrost wydajności rozpoczyna się od zapewnienia kompletnych dostaw opakowań komponentów urządzeń medycznych do każdego szpitala na świecie. Instalatorzy nie muszą już obserwować wzrokowo setek opakowań komponentów, zamiast tego mogą korzystać z funkcji wykrywania zbliżeniowego, obsługiwanej przez niestandardowe oprogramowanie i skanery RFID, a także drukowane na miejscu etykiety RFID.